Tanúsítások ExAM ATEX tanúsítás TMT tanúsítás Szolgáltatások Javítóműhely auditálás Gyártási folyamat auditálás Üdvözöljük a DustLab oldalán! Oktatás, konzultáció Oktatási anyagok Vonatkozó rendeletek Dokumentumok Nyilatkozatok Pártatlansági és titoktartási nyilatkozat Panaszkezelés, felügyeleti szervek Cookie tájékoztató Adatkezelési tájékoztató Kiadott tanúsítványok Terméktanúsítványok, átvételi nyilatkozatok Személyi kompetencia tanúsítványok Komplex Ipari Területek Megfelelőségértékelése és Tanúsítása Robbanásbiztonság-technikai kompetencialeltár 2.0 Munkatársak Elérhetőség

Pártatlansági és titoktartási nyilatkozat

Az ExNB ügyvezetője, tanúsítás vezetője és minőségirányítási vezetője hivatalosan is elkötelezi magát a pártatlanság mellett és erről nyilatkozik:

 • Az ExNB a tevékenységét pártatlanul és diszkrimináció mentesen végzi.
 • Az ExNB egyetlen tagja és közeli hozzátartozója sem lehet:
  • az értékelt termékek tervezője, gyártója, forgalmazója, üzembehelyezője, tulajdonosa vagy karbantartója;
  • nem vehet részt közvetlenül a termékek tervezésében, gyártásában, összeszerelésében, forgalmazásában, üzembe helyezésében vagy karbantartásában és nem képviselheti a felsorolt tevékenységekben résztvevőket;
  • nem fogadhat el vagyoni előnyt a megfelelőségértékelési tevékenység eredményében érdekelt személytől vagy szervezettől;
  • személyi kompetencia alapján értékelt egyén.
 • Az ExNB ügyvezetője személyesen informálódik a feladatra kijelölendő munkatársak kapcsolatáról a kérelem benyújtójával. Csak olyan munkatárs kap megbízást a feladat elvégzésére, akinek a pártatlansága megállapított. Amennyiben az ExNB bármely tagjának kapcsolatrendszerében változás áll be, azt haladéktalanul jelenteni köteles az ExNB ügyvezetőjének.
 • Az ExNB nem nyújt szaktanácsadást a tanúsításra benyújtott termék műszaki megoldásai, illetve a megfelelőség biztosítása területén.
 • Az ExNB szolgáltatásait minden olyan kérelmező számára elérhetővé teszi, amelynek a tevékenységei a tanúsító szervezet működési körén belül esnek.
 • Az ExNB szolgáltatásaihoz való hozzáférés nem függ az ügyfél szervezeti méretétől, a már kiadott tanúsítványok számától, az ügyfél bármely egyesületi tagságától.
 • Az ExNB birtokába került minden információt bizalmasan kezelünk. Mindennemű információ nyilvánosságra hozatala előtt az ExNB ügyvezetője köteles az ügyféllel egyeztetni és engedélyt kérni. Az ExNB Tanúsító Intézetben tartózkodó külső megbízottak vagy ügyfelek más ügyfél tanúsítási dokumentációjába, átadott termékmintáiba nem tekinthetnek be. A bizalmas ügykezelés szabályai, a felügyelet az ellenőrzésre hivatott személyekre is vonatkozik.

A személyzet valamennyi tagja köteles aláírni egy Titoktartási és Függetlenségi Nyilatkozatot, amely a következőket tartalmazza:

 • titoktartási szabályok betartása;
 • termék szállítójával fennálló kapcsolat;
 • korábban fennállt és jelenleg fennálló kapcsolat.

Segítségre van szüksége?

Dr. Kun

Gábor

Tanúsítás vezető

+36 20/354-2863