Tanúsítások ATEX tanúsítás TMT tanúsítás IECEx Service Facility tanúsítás ATEX A modul ATEX B modul TMT menetrend ATEX G modul ATEX D modul ExAM ExAM Oktatási Központok ExAMOnlineTool Szolgáltatások Javítóműhely auditálás Gyártási folyamat auditálás Vonatkozó rendeletek Dokumentumok Nyilatkozatok Pártatlansági és titoktartási nyilatkozat Panaszkezelés, felügyeleti szervek Cookie tájékoztató Adatkezelési tájékoztató Robbanásbiztonság-technikai kompetencialeltár Kiadott tanúsítványok Terméktanúsítványok, átvételi nyilatkozatok Személyi kompetencia tanúsítványok Munkatársak Elérhetőség

Megfelelőségértékelő-mérnököt keresünk!

Az auditor mérnök feladata a vonatkozó szabványokban megfogalmazott követelmények ellenőrzése, és ezáltal a megfelelőség műszaki hátterének biztosítása.

Fényképes önéletrajzokat a pozíció megjelölésével az exnb@exnb.eu e-mail címre kérünk.

TMT tanúsítók vagyunk...

Tevékenységünket a 1996. évi XXXI. tv és 22/2009. (VII. 23.) ÖM rendelet értelmében, a tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére vonatkozó szabályok szerint végezzük olyan tűz- vagy robbanásveszélyes készülék, gép, berendezés esetében, melyek ia) tűzveszélyes gázok, ib) tűzveszélyes aeroszolok, ic) tűzveszélyes folyadékok, id) tűzveszélyes szilárd anyagok, ie) A, B, C vagy D típusú önreaktív anyagok és keverékek, if) piroforos folyadékok, ig) piroforos szilárd anyagok,
ih) 1. vagy 2. kategóriába tartozó, vízzel érintkezve tűzveszélyes gázokat kibocsátó
anyagok és keverékek, ii) 1. kategóriába tartozó oxidáló folyadékok, ij) 1. kategóriába tartozó oxidáló szilárd anyagok vagy ik) A, B, C vagy D típusú szerves peroxidok veszélyességi osztályai és kategóriái egyikébe tartozó anyag vagy keverék előállítására, feldolgozására, használatára, tárolására vagy kimérésére terveztek és gyártottak.

ATEX tanúsítók vagyunk...

Tevékenységünket az ATEX Direktíva 2014/34/EU, illetve a nemzetgazdasági miniszter 35/2016. (IX. 27.) NGM rendelete alapján végezzük a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt villamos és nem villamos berendezéseket és védelmi rendszereket vizsgáljuk és tanúsítjuk.

A
modul
B
modul
D
modul
G
modul

IECEx Service Facility tanúsítók leszünk...

Értékeljük és ellenőrizzük az Ex berendezések javítását, felújítását és visszaállítását végző rb javítóműhelyek megfelelését az IECEx szerint.

Széleskörű tanúsítási folyamatainkkal megoldás vagyunk...

Robbanásbiztonság-technikai megfelelés témakörében ExNB a partner.

Oktatásainkkal iránymutatók vagyunk...

Partnerünk a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mérnöktovábbképző Intézete.

Robbanásveszélyes területen megfelelő személyi kompetenciával rendelkező kollegák hozhatnak felelős döntéseket és vehetnek részt munkafolyamatokban.

A 3/2003. (III. 11.) FMM-ESzCsm együttes rendelet a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben levő munkahelyek minimális munkavédelmi követelményeiről szerinti 3. § (1) A munkáltató a robbanóképes légtérben munkát végző munkavállalókat megfelelő oktatásban részesíti a robbanás elleni védelem ismeretanyagából. A vonatkozó tudás- és jogosítványszintet a 21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet (az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről) írja le. A 9/2015 (III.25) BM rendelet 9.§-ban meghatározott esetekben szintén a Robbanásbiztos berendezés kezelője OKJ szakképesítés megléte szükséges.

ExNB megalkotta az ExAM módszert, melynek lényege, hogy adott robbanásveszélyes iparágban működő cégen belül a robbanásbiztonság-technika elvrendszere lesz az iránymutató, és a döntési folyamatokat ennek rendelik alá a termelés illetve a költséghatékonyság közös szempontrendszere alapján.

További információ

Dedikált szolgáltatásainkkal partnerek vagyunk...

A terméktanúsítások mellett szakmai kompetenciánkkal bármilyen robbanásbiztonság-technikai kérdés vagy feladat kapcsán állunk rendelkezésére

Javítóműhely auditálás

Az MSZ EN 60079-19 szerint robbanásbiztos berendezések javításához rb javítóműhelyt kell létrehozni, amely esetében a megfelelést igazolni kell. ExNB elvégzi rb javítóműhelyek auditálását, illetve vállalja teljeskörű szabványi megfelelés támogatását is.

Gyártásaudit

A 2014/34/EU direktíva (ATEX) értelmében bizonyos esetekben a gyártónak egy független tanúsító intézettel kell a gyártási folyamatok megfelelőségét tanúsíttatni. Robbanásbiztos gyártmányok esetében ez elkerülhetetlen II 1 kategóriájú berendezéseknél vagy II 2 kategóriába eső villamos eszközöknél. Az ExNB elvégzi az MSZ EN 80079-34 szabvány szerint szükséges ellenőrzéseket, vagy felkészít egy harmadik fél által végzett audit lefolytatására.