Tanúsítások ExAM ATEX tanúsítás TMT tanúsítás Szolgáltatások Javítóműhely auditálás Gyártási folyamat auditálás Üdvözöljük a DustLab oldalán! Oktatás, konzultáció Oktatási anyagok Vonatkozó rendeletek Dokumentumok Nyilatkozatok Pártatlansági és titoktartási nyilatkozat Panaszkezelés, felügyeleti szervek Cookie tájékoztató Adatkezelési tájékoztató Kiadott tanúsítványok Terméktanúsítványok, átvételi nyilatkozatok Személyi kompetencia tanúsítványok Komplex Ipari Területek Megfelelőségértékelése és Tanúsítása Robbanásbiztonság-technikai kompetencialeltár 2.0 Munkatársak Elérhetőség

TMT tanúsítás

Tevékenységünket a 1996. évi XXXI. tv és 22/2009. (VII. 23.) ÖM rendelet értelmében, a tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére vonatkozó szabályok szerint végezzük olyan tűz- vagy robbanásveszélyes készülék, gép, berendezés esetében, melyek ia) tűzveszélyes gázok, ib) tűzveszélyes aeroszolok, ic) tűzveszélyes folyadékok, id) tűzveszélyes szilárd anyagok, ie) A, B, C vagy D típusú önreaktív anyagok és keverékek, if) piroforos folyadékok, ig) piroforos szilárd anyagok,
ih) 1. vagy 2. kategóriába tartozó, vízzel érintkezve tűzveszélyes gázokat kibocsátó
anyagok és keverékek, ii) 1. kategóriába tartozó oxidáló folyadékok, ij) 1. kategóriába tartozó oxidáló szilárd anyagok vagy ik) A, B, C vagy D típusú szerves peroxidok veszélyességi osztályai és kategóriái egyikébe tartozó anyag vagy keverék előállítására, feldolgozására, használatára, tárolására vagy kimérésére terveztek és gyártottak.

ATEX tanúsítók vagyunk...

Tevékenységünket az ATEX Direktíva 2014/34/EU, illetve a nemzetgazdasági miniszter 35/2016. (IX. 27.) NGM rendelete alapján végezzük a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt villamos és nem villamos berendezéseket és védelmi rendszereket vizsgáljuk és tanúsítjuk.

A
modul
B
modul
D
modul
G
modul

Mivel foglalkozunk?

ATEX tanúsítással, termék, technológia és személyi kompetencia robbanásbiztonság-technikai és tűzvédelmi szempontú tanúsításával, gyártási folyamat és javítóműhely audittal.

2016-os megalakulásunk óta több száz megfelelőségi tanúsítványt adtunk ki. Ez azt jelenti, hogy több száz technológiai folyamat és abban használt gép és eszköz kialakításának részletes értékelésében és működésének biztonságosabbá tételében vettünk részt.

Ismerje meg képzési rendszerünket!

Partnerünk a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mérnöktovábbképző Intézete.

Robbanásveszélyes területen megfelelő személyi kompetenciával rendelkező kollegák hozhatnak felelős döntéseket és vehetnek részt munkafolyamatokban.

A 3/2003. (III. 11.) FMM-ESzCsm együttes rendelet a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben levő munkahelyek minimális munkavédelmi követelményeiről szerinti 3. § (1) A munkáltató a robbanóképes légtérben munkát végző munkavállalókat megfelelő oktatásban részesíti a robbanás elleni védelem ismeretanyagából.

ExNB megalkotta az ExAM módszert, melynek lényege, hogy adott robbanásveszélyes iparágban működő cégen belül a robbanásbiztonság-technika elvrendszere lesz az iránymutató, és a döntési folyamatokat ennek rendelik alá a termelés illetve a költséghatékonyság közös szempontrendszere alapján.

További információ

Ismerje meg szolgáltatásainkat!

Terméktanúsításokkal, személyi kompetenciával, bármilyen robbanásbiztonság-technikai kérdéssel vagy feladattal kapcsolatban keressen minket bátran! Segítünk, válaszolunk, tanácsot adunk.

Javítóműhely auditálás

Az MSZ EN 60079-19 szerint robbanásbiztos berendezések javításához rb javítóműhelyt kell létrehozni, amely esetében a megfelelést igazolni kell. ExNB elvégzi rb javítóműhelyek auditálását, illetve vállalja teljeskörű szabványi megfelelés támogatását is.

Gyártásaudit

A 2014/34/EU direktíva (ATEX) értelmében bizonyos esetekben a gyártónak egy független tanúsító intézettel kell a gyártási folyamatok megfelelőségét tanúsíttatni. Robbanásbiztos gyártmányok esetében ez elkerülhetetlen II 1 kategóriájú berendezéseknél vagy II 2 kategóriába eső villamos eszközöknél. Az ExNB elvégzi az MSZ EN 80079-34 szabvány szerint szükséges ellenőrzéseket, vagy felkészít egy harmadik fél által végzett audit lefolytatására.

DustLab Porvizsgálati Labor

Az ExNB Tanúsító Intézet és a Miskolci Egyetem által közösen működtetett kutatólabor porok, gázok és ezek elegyeinek potenciális por- és gázrobbanási tulajdonságait vizsgálja és megfelelően dokumentálja.